5 de novembre de 2006

Editar el Chrome en un Windows XP

Aquí explico com editar el chrome del Firefox, informació imprescindible per a fer qualsevol modificació.

  1. Primer de tot hem de trobar on està l'axiu userchrome.css si tenim un Windows XP en castellà i utilitzem el perfil per defecte ho trobarem a C:\Documents and Settings\Mi Pc\Datos de programa\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxx.default\chrome. Les x representen nombres i lletres aleatoris. Per tant per accedir haurem d'anar a C:\Documents and Settings\Mi Pc\Datos de programa\Mozilla\Firefox\Profiles\, allà obrirem la carpeta que hi hagi (acabada amb .default) dins d'aquest obrirem la carpeta anomenada Chrome.
  2. Dins la carpeta trobarem 2 o 3 arxius. Si tenim un arxiu anomenat userChrome.css podem passar directament al pas 3. Copiem l'arxiu userChrome-example.css i l'enganxem (dins la mateixa carpeta, de tal manera que ens quedi duplicat amb el nom de Copia de userChrome-example.css) li canviem el nom a userChrome.css. Així acabarem amb 3 arxius a la carpeta.
  3. Obrim l'arxiu userChrome.css amb un editor de textos pla (com el Bloc de Notes). Ara ja podem fer-hi les modificacions que vulguem.
Editar el Chrome en un Linux

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada