7 d’agost de 2008

Snowl 0.1

En motiu del 2008 Firefox Summit, Mozilla Labs va presentar el seu darrer projecte, es tracta de Snowl, una extensió per integrar tots els serveis de missatgeria (des de canals web fins a xarxes socials) en una sola interfície.

Al instal·lar l'extensió ens mostra una pàgina en la qual ens indiquen els passos per configurar-la i com començar. Podem subscriure'ns directament a canals web o importar un fitxer OPML, també podem donar les dades del nostre compte al Twitter i se'ns inclourà el suport. Un cop fet això podem començar a utilitzar l'extensió. Tenim dues vistes, ambdues disponibles des del menú Visualitza.
La primera s'anomena Message List i a l'obrir-la ens mostra una barra lateral i una barra superior. A la barra lateral hi podem trobar tots els filtres, per veure només els missatges del Twitter, d'un determinat canal web o segons l'autor. Aquest missatges es mostren en una llista a la barra superior, i el missatges desplegat es veu al cos de la pàgina.
La segona vista és la River of Messages que també obre una barra lateral, però a la seva dreta ens mostra una llista de missatges d'una manera molt peculiar: en columnes (semblants a les d'un diari) i per consultar-les ens hem de desplaçar cap a la dreta, és a dir, fer scroll horitzontal en comptes de vertical com és habitual.
Encara està en un punt molt inicial, es tracta només de la versió 0.1, per a les properes versions volen incloure suport per al Facebook, el Google Talk, l'AIM... i també permetre enviar missatges des de l'Snowl (actualment només es poden llegir/rebre).
"Introducing Snowl" - Mozilla Labs

2 comentaris: