13 de juliol de 2009

Jetpack 0.3

El Jetpack, l'invent de Mozilla Labs que permet instałlar petites extensions sense haver de reiniciar el navegador, és un dels projectes que està avançant més ràpidament els últims dies. Ara se n'ha alliberat la versió 0.3, les novetats de la qual van orientades totalment als desenvolupadors.

Permetrà que els scripts que es desenvolupin siguin més senzills de programar i puguin ser més potents, accedint a més parts de contingut (per exemple, ara podran accedir al porta-retalls o utilitzar qualsevol text que tinguem seleccionat però encara no hàgim copiat).

És un petit pas en uns dels projectes que més fàcilment trobarem integrat dins les properes versions del Firefox.
"Jetpack 0.3 Released" - Mozilla Labs
HISTÒRIC: "Mozilla presenta Jetpack, que permetrà instaŀlar petites extensions sense reiniciar" i "Jetpack 0.2"

1 comentari: